Osaston omistamalla toimistolla järjestetään mm. kokouksia, koulutusta ja siellä toimii myös osaston päivystys joka kuukauden ensimmäisenä arkikeskiviikkona klo 17.00-18.00. Seuraavassa lyhyesti historiaa omien toimitilojen hankkimisesta. Keskustelut omien toimitilojen hankkimiseksi olivat alkaneet vuoden 1984 autoalan lakon aikana. Vapaudentieltä löytyi vuonna 1985 toimitilat, johon osastolla oli taloudelliset mahdollisuudet. Se hankittiin ja Vaasan piiritoimisto aloitti päivystyksen tiloissa. Lisäksi ammattiosasto päivysti keskiviikkoisin. Lähestyttäessä 2000-lukua, osastossamme alkoi keskustelu isommista toimitiloista. Vuonna 1999 löysimme sopivan toimistotilan katutasosta. Puistopolku 10 muutimme vuoden 2000 alkupuolella (nyk. Matti Visannin kuja 10). Tarkemmin toimitilojen hankinnasta sisältösivulla Historiikki 1959-2009. Huhtikuussa 2015 Sevas Oy ehdotti ammattiosastolle , että vaihdetaan saman suuruiset toimitilat keskenään siten, että Sevas Oy saa yhtenäiset toimitilat ja Metalli 307 saa vaihdossa saman tasoisen ja kokoisen uudistetun toimistotilan vanhan toimitilan vierestä. Värikkäästi polveilleen keskustelun jälkeen jäsenkokous päätti yksimielisesti hyväksyä esitetyn ehdotuksen toimitilojen vaihdosta Sevas Oy:n kanssa. Todettiin, että kalustohankinnat ja muuttokustannukset ovat huomattavat. Kuitenkin osaston toiminnan kannalta muutto tuo "säpinää" toimintaan. Remontoituihin vieressä oleviin toimistotiloihin muutettiin perjantaina 27.11.2015. Istumapaikkoja ja kokouspöytiä on noin 30 henkilölle. Käytössä nykyaikainen AV-välineistö. (Kuva Kalle)

Osaston logo

Kuva Weikko

Kuva Weikko

Kuva Weikko