Kokoukset

AMMATTIOSASTON KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu toimistolla joka kuukauden ensimmäisenä arkikeskiviikkona klo 18.00, lukuun ottamatta kesä-, heinä- ja elokuuta, jolloin tarvittaessa.

Kokouksissa käsitellään mm. työpaikkojen tilanne, luottamushenkilöiden valinnat työpaikoilla, ammattiosaston talous- ja jäsenasiat, päätökset kokouksista ja järjestetettävistä kursseista, muut erilaiset ajankohtaiset hallitusasiat.

Hallituksen on valvottava, että ammattiosaston omaisuutta hoidetaan luotettavasti ja ammattiosastolle edullisesti.

Hallituksen kokouksiin ovat tervetulleita kaikki ammattiosaston toiminnasta kiinnostuneet jäsenet, jossa heillä on läsnäolo-oikeus. Luottamushenkilöiden toivotaan osallistuvan kokouksiin säännöllisesti ja aktiivisesti.

Työjaosto hoitaa kiireelliset asiat hallituksen kokousten välillä ja valmistelee osaston kokouksissa käsiteltäviä asioita. Jaoston pöytäkirjat tarkastetaan hallituksen kuukausikokouksissa.

Sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Ehdokkaidenasettelukokous pidetään, mikäli kevätkokous niin päättää.
Ylimääräinen jäsenkokous järjestetään tarvittaessa.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita kokouksiin. Kokouksissa heillä on läsnäolo-, puhe-, ja esitysoikeus.

KEVÄTKOKOUKSESSA
käsitellään ja vahvistetaan tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Lisäksi esitetään
ammattiosaston hallituksen hyvksymä vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Kevätkokous päättää myös siitä, pidetäänkö ehdokkaidenasettelukokous.

EHDOKKAIDENASETTELUKOKOUKSESSA
esitetään toimikauden pituus, hallitukseen valittavien varsinaisten ja varajäsenten lukumäärä sekä asetetaan ehdokkaat syyskokouksessa pidettäviin henkilövaaleihin. Syyskokouksessa ehdokkaita ei voida enää asettaa.


SYYSKOKOUKSESSA
valitaan hallituksen puheenjohtaja (osaston puheenjohtaja), hallituksen muut varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet. Syyskokouksessa ehdokkaita ei voida enää asettaa, mikäli kevätkokous on päättänyt järjestää ehdokkaidenasettelukokouksen. Päätetään toimikauden pituudesta. Valitaan edustajat eri järjestöihin ja luottamustehtäviin. Kokouksessa hyväksytään myös seuraavan vuoden toimintasuunnitelma (palkkiot, korvaukset jne. talousohjesääntö, koulutussuunnitelma) ja talousarvio. Lisäksi mm. kokousten ilmoitustapa, tarvittaessa sääntömuutokset sekä perustettavat jaostot.


JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS (ennen toimikauden alkua)

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, kirjeenvaihtaja, jäsenhuoltaja sekä opintosihteeri. Valitaan myös mahdolliset muut osaston toimihenkilöt. Vahvistetaan tai valitaan puheenjohtajat ja jäsenet eri jaostoihin. Käsitellään hallituksen toimintaan liittyvät asiat. Todetaan nimenkirjoitusoikeudet ja tilin (tilien) käyttöoikeus.