Tapahtumia ja Uutisia lyhyesti

Kotisivut avattu 13.3.2013

*******************
Päivitetty Tapahtumia ja Uutisia lyhyesti 2.3.

Päivitetty sisältösivu Tapahtumia ja Uutisia 20.3.

*******************
Ammattiosaston hallituksen

KUUKAUSIKOKOUS

keskiviikkona 5.4.2023
kello 18.00.

Tervetuloa!

*******************
Ao. 307:n ehdokkaat liittokokousedustajaksi sisältösivulla Tapahtumia ja Uutisia
*******************
KEVÄTKOKOUS 21.4.2023
klo 18.00 osaston toimistolla.
Tervetuloa!
*******************

Toimistoaika ja päivystys kuukauden ensimmäisenä arkikeskiviikkona kello 17.00-18.00.

*******************
TEOLLISUUSLIITTO

Liittokokous 2023

Keskusteluasiakirja 2023-2028

Äänestys ja vaalijärjestys

Ao. 307:n ehdokkaat vaalissa

Käsi pois mun taskusta

Valtakunnallinen ehdokasgalleria

Tutustu!

Katso Tapahtumia ja Uutisia

*******************
OIKEUSMINISTERIÖ

Eduskuntavaalit 2023

SAK.n ja Teollisuusliiton tavoitteet

Kikykello tikittää

Käsi pois mun taskusta

Äänestysaktiivisuus-vaalikampanja

VAALISTAJA

Katso Tapahtumia ja Uutisia

*******************
ELÄKKEELLE JÄÄMINEN ILMOITETTAVA JÄSENREKISTERIIN!
LIITON KRISTALLIPALLO KATEISSA!

Edelleen eläkkeelle jäädessä jää monelta ilmoitus tekemättä liittoon.
Eläkkeelle jäämisestä tulee ilmoittaa liittoon lähettämällä eläkepäätös (kopio) jäsenrekisteriin

Katso sisältösivu Huolehdi jäsenyydestäsi
*******************
-eAsiointi-

VARMISTA, ETTÄ OMAT TIETOSI JÄSENREKISTERISSÄ OVAT OIKEIN.

TIETOJEN OIKEELLISUUS ON TÄRKEÄ ETENKIN TYÖTAISTELUTILAN-
TEESSA.

ESIM. ILMAN TILITIETOASI, LIITTO EI VOI MAKSAA LAKKOAVUSTUSTA. KRISTALLIPALLO PUUTTUU!

Katso sisältösivu Teollisuusliiton linkkejä sekä Huolehdi jäsenyydestäsi

*******************
JÄSENMAKSU-VAPAUTUSTA ANOTAAN AINA JÄLKIKÄTEEN JA VÄHINTÄÄN PUOLIVUOSITTAIN.

Mikäli jäsen on ollut sellaisella vapaalla, josta
työnantaja ei maksa palkkaa, on anottava jäsenmaksuvapautusta.

TOIVOTTAVASTI LIITTO SAA KRISTALLIPALLON, NIIN EI TARVITSE VAIVAUTUA ILMOITTELEMAAN!

Katso TOIMINTAOHJEET sisältösivulta
Huolehdi jäsenyydestäsi.
Sivulla linkki liittoon!

*******************


Yhteystiedot

Teollisuusliiton Seinäjoen ammattiosasto ry 307

Matti Visannin kuja 10 L 3
60100 SEINÄJOKI

Puh. +358504449122
päivystys- ja toimistoaikaan

Toimistoaika ja päivystys kuukauden ensimmäisenä arkikeskiviikkona kello 17.00-18.00.

Katso myös sisältösivut Yhteystiedot ja Ota yhteyttä

Sähköposti: metalli.307(at)netikka.fi

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:118829 kpl

Kokoukset

AMMATTIOSASTON KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu toimistolla joka kuukauden ensimmäisenä arkikeskiviikkona klo 18.00, lukuun ottamatta kesä-, heinä- ja elokuuta, jolloin tarvittaessa.

Hallituksen on valvottava, että ammattiosaston omaisuutta hoidetaan luotettavasti ja ammattiosastolle edullisesti.

Hallituksen kokouksiin ovat tervetulleita kaikki ammattiosaston toiminnasta kiinnostuneet jäsenet, jossa heillä on läsnäolo-oikeus. Luottamushenkilöiden toivotaan osallistuvan kokouksiin säännöllisesti ja aktiivisesti, koska luottamusmiehen tehtäviin kuuluu sääntöjen mukaan osallistua ammattiosaston kokouksiin.

Työjaosto hoitaa kiireelliset asiat hallituksen kokousten välillä ja valmistelee osaston kokouksissa käsiteltäviä asioita. Jaoston pöytäkirjat tarkastetaan hallituksen kuukausikokouksissa.

Sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Ehdokkaidenasettelukokous pidetään, mikäli kevätkokous niin päättää. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita kokouksiin. Kokouksissa heillä on läsnäolo-, puhe-, ja esitysoikeus.

KEVÄTKOKOUKSESSA käsitellään ja vahvistetaan tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Lisäksi esitetään ammattiosaston hallituksen hyvksymä vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta. Kevätkokous päättää myös siitä, pidetäänkö ehdokkaidenasettelukokous.

EHDOKKAIDENASETTELUKOKOUKSESSA esitetään toimikauden pituus, hallitukseen valittavien varsinaisten ja varajäsenten lukumäärä sekä asetetaan ehdokkaat syyskokouksessa pidettäviin henkilövaaleihin. Syyskokouksessa ehdokkaita ei voida enää asettaa.


SYYSKOKOUKSESSA valitaan hallituksen puheenjohtaja (osaston puheenjohtaja), hallituksen muut varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet. Syyskokouksessa ehdokkaita ei voida enää asettaa, mikäli kevätkokous on päättänyt järjestää ehdokkaidenasettelukokouksen. Päätetään toimikauden pituudesta. Valitaan edustajat eri järjestöihin ja luottamustehtäviin. Kokouksessa hyväksytään myös seuraavan vuoden toimintasuunnitelma (palkkiot, korvaukset jne. talousohjesääntö, koulutussuunnitelma) ja talousarvio. Lisäksi mm. kokousten ilmoitustapa, tarvittaessa sääntömuutokset sekä perustettavat jaostot.


JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS (ennen toimikauden alkua)

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä opintosihteeri. Valitaan myös mahdolliset muut osaston toimihenkilöt. Vahvistetaan tai valitaan puheenjohtajat ja jäsenet eri jaostoihin. Todetaan nimenkirjoitusoikeudet ja tilin (tilien) käyttöoikeus.