Tapahtumia ja Uutisia lyhyesti

Kotisivut avattu 13.3.2013

*******************
Päivitetty Tapahtumia ja Uutisia lyhyesti 12.11.

Päivitetty sisältösivu Tapahtumia ja Uutisia 25.11.

*******************
Ammattiosaston hallituksen

KUUKAUSIKOKOUS

keskiviikkona 7.12.2022
kello 18.00.

Tervetuloa!

*******************
LUOTTAMUSMIESVAALIT TYÖPAIKOILLA!
1.11.-31.12.2022

Katso sisältösivu Tapahtumia ja Uutisia

*******************
LIITTOKOKOUS 2023
Katso sisältösivu Tapahtumia ja Uutisia
*******************
Toimistoaika ja päivystys kuukauden ensimmäisenä arkikeskiviikkona kello 17.00-18.00.

*******************
LUOTTAMUSMIESVAALIT JA TYÖSUOJELUVAALIT

Kaavakkeissa, joilla ilmoitetaan pääluottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun ja muiden luottamushenkilöiden valinnoista on kohta "Ammattiosaston nimenkirjoittajan allekirjoitus" Se tarkoittaa sitä, että kaavake on toimitettava osaston nimenkirjoittajien allekirjoitettavaksi osaston toimistolle ennen sen lähettämistä aluetoimistoon. Kaavakkeesta on myös jäätävä kopio ammattiosastolle kokouskäsittelyä ja arkistointia varten. Näin toimien taataan luottamushenkilöiden valinnan laillisuus tilanteissa, joissa se voidaan kyseenalaistaa.
*******************
ELÄKKEELLE JÄÄMINEN ILMOITETTAVA JÄSENREKISTERIIN!
LIITON KRISTALLIPALLO KATEISSA!

Edelleen eläkkeelle jäädessä jää monelta ilmoitus tekemättä liittoon.
Eläkkeelle jäämisestä tulee ilmoittaa liittoon lähettämällä eläkepäätös (kopio) jäsenrekisteriin

Katso sisältösivu Huolehdi jäsenyydestäsi
*******************
-eAsiointi-

VARMISTA, ETTÄ OMAT TIETOSI JÄSENREKISTERISSÄ OVAT OIKEIN.

TIETOJEN OIKEELLISUUS ON TÄRKEÄ ETENKIN TYÖTAISTELUTILAN-
TEESSA.

ESIM. ILMAN TILITIETOASI, LIITTO EI VOI MAKSAA LAKKOAVUSTUSTA. KRISTALLIPALLO PUUTTUU!

Katso sisältösivu Teollisuusliiton linkkejä sekä Huolehdi jäsenyydestäsi

*******************
JÄSENMAKSU-VAPAUTUSTA ANOTAAN AINA JÄLKIKÄTEEN JA VÄHINTÄÄN PUOLIVUOSITTAIN.

Mikäli jäsen on ollut sellaisella vapaalla, josta
työnantaja ei maksa palkkaa, on anottava jäsenmaksuvapautusta.

TOIVOTTAVASTI LIITTO SAA KRISTALLIPALLON, NIIN EI TARVITSE VAIVAUTUA ILMOITTELEMAAN!

Katso TOIMINTAOHJEET sisältösivulta
Huolehdi jäsenyydestäsi.
Sivulla linkki liittoon!

*******************


Yhteystiedot

Teollisuusliiton Seinäjoen ammattiosasto ry 307

Matti Visannin kuja 10 L 3
60100 SEINÄJOKI

Puh. +358504449122
päivystys- ja toimistoaikaan

Toimistoaika ja päivystys kuukauden ensimmäisenä arkikeskiviikkona kello 17.00-18.00.

Katso myös sisältösivut Yhteystiedot ja Ota yhteyttä

Sähköposti: metalli.307(at)netikka.fi

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:109986 kpl

Huolehdi jäsenyydestäsi

Huomio! Ota aina asiapaperit mukaan kun lähdet selvittämään jäsenyytesi liittyvää asiaa.

JÄSENMAKSUVAPAUTUSTA ANOTAAN AINA JÄLKIKÄTEEN JA VÄHINTÄÄN PUOLIVUOSITTAIN.

Mikäli jäsen on ollut sellaisella vapaalla, josta

työnantaja ei maksa palkkaa,

on anottava jäsenmaksuvapautusta.

Jäsenmaksuvapautuksen anoo ammattiosastosi 307 Seinäjoki. Voit hoitaa jäsenasioitasi ammattiosastosi jäsenhuoltajan tai taloudenhoitajan kanssa. Voit käydä päivystyksessä tai ottaa yhteyttä sähköpostilla liitetiedostoineen.

Lisäksi Teollisuusliiton aluetoimistot tai liiton jäsenrekisteri auttavat jäsenasioissa. Jäsenpalvelun puhelinnumero on 020 690 446 ja sähköposti jasenpalvelu(at)teollisuusliitto.fi.

  Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää kun jäsen on;

 • työttömyyden vuoksi vailla ansiotuloja ja työttömänä työnhakijanatyö- ja elinkeinotoimistossa, eikä hän saa ansiopäivärahaa Teollisuusliiton työttömyyskassasta. Henkilö on esim. KELAn päivärahalla. (www.kela.fi)
 • sairauden vuoksi vailla ansiotuloja (sairauslomalla, KELAn sairauspäivärahalla)
 • liittohallituksen hyväksymässä työtaistelussa
 • opiskelemassa
 • äitiys-, isyys-, vanhempainlomalla, hoitovapaalla tai omaishoitajana
 • kuntoutustuella tai kuntoutusrahalla (määräaikainen eläke),(kopio päätöksestä mukaan lähetettäväksi jäsenrekisteriin)
 • työttömyyseläkkeellä, (kopio päätöksestä mukaan lähetettäväksi jäsenrekisteriin)
 • työkyvyttömyyseläkkeellä, (kopio päätöksestä mukaan lähetettäväksi jäsenrekisteriin)
 • suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelua tai on reservin kertausharjoituksissa (eikä saa palkkaa)
 • suorittaa vapausrangaistusta

Erityisen tärkeää on huolehtia jäsenyyden säilyttämisestä, jos työelämässäsi tapahtuu muutoksia.
Esimerkkejä tällaisista muutoksista ovat

 • siirryt toiseen ammattiliittoon/työttömyyskassaan,
 • siirryt toisen työnantajan palvelukseen,
 • vaihdat ammattiosastoa,
 • siirryt yrittäjäksi,
 • siirryt työnantajaperinnästä itse maksavaksi jäseneksi tai päinvastoin,
 • siirryt osa-aikaeläkkeelle tai kokonaan eläkkeelle,
 • muutat toiselle paikkakunnalle.

Jos jäät omalle lomalle (rokuli) ja haluat säilyttää jäsenyyden, maksat jäsenmaksun liittohallituksen määräämällä tavalla työttömyysturvalain työssäoloehtoon vaadittavasta vähimmäispalkasta.

Kun muutat paikkakuntaa, muista tehdä muuttoilmoitus Väestörekisterikeskukseen! Tieto menee siten myös Teollisuusliittoon.

 

Hallitus                                  

Alla linkki Teollisuusliittoon

https://www.teollisuusliitto.fi/jasenyys/easiointi/