Hallitus ja Työjaosto

Hallitus

ANU LUHTANEN
puheenjohtaja ja kirjeenvaihtaja
Puh. 050 562 6426                                    

ERIK KALLIO
jäsenhoitaja, toimistonhoitaja, ATK-vastaava,
varapuheenjohtaja
Puh. 050 527 8307

HANNU HEINONEN
sihteeri    

KAARLE TALVITIE
taloudenhoitaja ja kirjanpitäjä

TERO LUOKKAKALLIO

JANNE SEPPÄLÄ

TIMO TUOMISTO

KARI JÄRVIÖ

Hallituksen varajäsenet

VEIKKO NIEMELÄ
opintosihteeri ja tiedottaja             

ANTTI PETÄJÄMÄKI

MARKO HONKANIEMI    

SAMI LEHTINEN    

JUKKA VÄISÄNEN

TIMO MARJANEN

NIKO MÄKI-TEPPO

ARTO HAAPALA


                 

Hallituksen kuukausikokouksiin kutsutaan sähköpostiviestillä varsinaiset- ja varajäsenet. Varajäsenet ovat yleisvarajäseniä. Lisäksi kokouksista ilmoitetaan osaston kotisivuilla. Työpaikkojen luottamushenkilöitä kutsutaan kokoukseen lähettämällä heille sähköpostiviesti ajoittain. Toivotaan luottamushenkilöiden sekä jäsenistön osallistuvan kokouksiin aktiivisesti.

  • Hallituksen tehtävänä on toimeenpanna syyskokouksessa vahvistettu toimintasuunnitelma.
  • Huolehtia, että ammattiosaston taloutta hoidetaan sääntöjen, lakien ja päätösten mukaisesti.
  • Valvoa, että ammattiosaston omaisuutta hoidetaan luotettavalla tavalla ja ammattiosastolle edullisesti.
  • Hallituksen jäsenet ovat yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta vastuussa ammattiosaston tilien, hallinnon ja omaisuuden hoidosta.
  • Hallitus vastaa liittoon toimitettavista yhdistysrekisteriin tehtävistä muutoksista.
  • Hallitus allekirjoittaa ammattiosaston tilinpäätöksen ennen sen jättämistä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi.
  • Hallitus valmistelee yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa jäsenkokouksissa valmisteltavat asiat etukäteen.

Työjaosto

Työjaostoon kuuluu ammattiosaston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, jäsenasiainhoitaja, taloudenhoitaja ja opintosihteeri.

Jaosto hoitaa kiireelliset asiat hallituksen kokousten välillä ja valmistelee ammattiosaston kokouksissa käsiteltäviä asioita. Lisäksi se hoitaa käytännön asioita.

Jaoston kokousten muistiot tarkastetaan hallituksen kuukausikokouksessa ja esitetään kokouksen hyväksyttäväksi. Hallituksen kokous muuttaa tarvittaessa työjaoston päätöksiä.