Tapahtumia ja Uutisia lyhyesti

Kotisivut avattu 13.3.2013

*******************
Päivitetty Tapahtumia ja Uutisia lyhyesti 12.11.

Päivitetty sisältösivu Tapahtumia ja Uutisia 25.11.

*******************
Ammattiosaston hallituksen

KUUKAUSIKOKOUS

keskiviikkona 7.12.2022
kello 18.00.

Tervetuloa!

*******************
LUOTTAMUSMIESVAALIT TYÖPAIKOILLA!
1.11.-31.12.2022

Katso sisältösivu Tapahtumia ja Uutisia

*******************
LIITTOKOKOUS 2023
Katso sisältösivu Tapahtumia ja Uutisia
*******************
Toimistoaika ja päivystys kuukauden ensimmäisenä arkikeskiviikkona kello 17.00-18.00.

*******************
LUOTTAMUSMIESVAALIT JA TYÖSUOJELUVAALIT

Kaavakkeissa, joilla ilmoitetaan pääluottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun ja muiden luottamushenkilöiden valinnoista on kohta "Ammattiosaston nimenkirjoittajan allekirjoitus" Se tarkoittaa sitä, että kaavake on toimitettava osaston nimenkirjoittajien allekirjoitettavaksi osaston toimistolle ennen sen lähettämistä aluetoimistoon. Kaavakkeesta on myös jäätävä kopio ammattiosastolle kokouskäsittelyä ja arkistointia varten. Näin toimien taataan luottamushenkilöiden valinnan laillisuus tilanteissa, joissa se voidaan kyseenalaistaa.
*******************
ELÄKKEELLE JÄÄMINEN ILMOITETTAVA JÄSENREKISTERIIN!
LIITON KRISTALLIPALLO KATEISSA!

Edelleen eläkkeelle jäädessä jää monelta ilmoitus tekemättä liittoon.
Eläkkeelle jäämisestä tulee ilmoittaa liittoon lähettämällä eläkepäätös (kopio) jäsenrekisteriin

Katso sisältösivu Huolehdi jäsenyydestäsi
*******************
-eAsiointi-

VARMISTA, ETTÄ OMAT TIETOSI JÄSENREKISTERISSÄ OVAT OIKEIN.

TIETOJEN OIKEELLISUUS ON TÄRKEÄ ETENKIN TYÖTAISTELUTILAN-
TEESSA.

ESIM. ILMAN TILITIETOASI, LIITTO EI VOI MAKSAA LAKKOAVUSTUSTA. KRISTALLIPALLO PUUTTUU!

Katso sisältösivu Teollisuusliiton linkkejä sekä Huolehdi jäsenyydestäsi

*******************
JÄSENMAKSU-VAPAUTUSTA ANOTAAN AINA JÄLKIKÄTEEN JA VÄHINTÄÄN PUOLIVUOSITTAIN.

Mikäli jäsen on ollut sellaisella vapaalla, josta
työnantaja ei maksa palkkaa, on anottava jäsenmaksuvapautusta.

TOIVOTTAVASTI LIITTO SAA KRISTALLIPALLON, NIIN EI TARVITSE VAIVAUTUA ILMOITTELEMAAN!

Katso TOIMINTAOHJEET sisältösivulta
Huolehdi jäsenyydestäsi.
Sivulla linkki liittoon!

*******************


Yhteystiedot

Teollisuusliiton Seinäjoen ammattiosasto ry 307

Matti Visannin kuja 10 L 3
60100 SEINÄJOKI

Puh. +358504449122
päivystys- ja toimistoaikaan

Toimistoaika ja päivystys kuukauden ensimmäisenä arkikeskiviikkona kello 17.00-18.00.

Katso myös sisältösivut Yhteystiedot ja Ota yhteyttä

Sähköposti: metalli.307(at)netikka.fi

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:109998 kpl

Hallitus ja Työjaosto

Hallitus

ANU LUHTANEN
puheenjohtaja ja kirjeenvaihtaja
Puh. 050 562 6426                                    

ERIK KALLIO
jäsenasiainhoitaja, toimistonhoitaja, ATK-vastaava,
varapuh.joht. (kunniapuheenjohtaja)
Puh. 050 527 8307

HANNU HEINONEN
sihteeri    

KAARLE TALVITIE
taloudenhoitaja ja kirjanpitäjä

TERO LUOKKAKALLIO

ANTTI PETÄJÄMÄKI

TIMO TUOMISTO

KARI JÄRVIÖ

Hallituksen varajäsenet

VEIKKO NIEMELÄ
opintosihteeri ja tiedottaja             

OLLI LEHTINEN    

SAMI LEHTINEN    

JUKKA VÄISÄNEN

TIMO MARJANEN

NIKO MÄKI-TEPPO

ARTO HAAPALA

                 

Hallituksen kuukausikokouksiin kutsutaan sähköpostiviestillä varsinaiset- ja varajäsenet. Varajäsenet ovat yleisvarajäseniä. Lisäksi kokouksista ilmoitetaan osaston kotisivuilla. Työpaikkojen luottamushenkilöitä kutsutaan kokoukseen lähettämällä heille sähköpostiviesti ajoittain. Toivotaan luottamushenkilöiden sekä jäsenistön osallistuvan kokouksiin aktiivisesti.

  • Hallituksen tehtävänä on toimeenpanna syyskokouksessa vahvistettu toimintasuunnitelma.
  • Huolehtia, että ammattiosaston taloutta hoidetaan sääntöjen, lakien ja päätösten mukaisesti.
  • Valvoa, että ammattiosaston omaisuutta hoidetaan luotettavalla tavalla ja ammattiosastolle edullisesti.
  • Hallituksen jäsenet ovat yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta vastuussa ammattiosaston tilien, hallinnon ja omaisuuden hoidosta.
  • Hallitus vastaa liittoon toimitettavista yhdistysrekisteriin tehtävistä muutoksista.
  • Hallitus allekirjoittaa ammattiosaston tilinpäätöksen ennen sen jättämistä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi.
  • Hallitus valmistelee yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa jäsenkokouksissa valmisteltavat asiat etukäteen.

Työjaosto

Työjaostoon kuuluu ammattiosaston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, jäsenasiainhoitaja, taloudenhoitaja ja opintosihteeri.

Jaosto hoitaa kiireelliset asiat hallituksen kokousten välillä ja valmistelee ammattiosaston kokouksissa käsiteltäviä asioita. Lisäksi se hoitaa käytännön asioita.

Jaoston kokousten muistiot tarkastetaan hallituksen kuukausikokouksessa ja esitetään kokouksen hyväksyttäväksi. Hallituksen kokous muuttaa tarvittaessa työjaoston päätöksiä.