Tapahtumia ja Uutisia lyhyesti

Kotisivut avattu 13.3.2013

*******************
Päivitetty Tapahtumia ja Uutisia lyhyesti 2.3.

Päivitetty sisältösivu Tapahtumia ja Uutisia 20.3.

*******************
Ammattiosaston hallituksen

KUUKAUSIKOKOUS

keskiviikkona 5.4.2023
kello 18.00.

Tervetuloa!

*******************
Ao. 307:n ehdokkaat liittokokousedustajaksi sisältösivulla Tapahtumia ja Uutisia
*******************
KEVÄTKOKOUS 21.4.2023
klo 18.00 osaston toimistolla.
Tervetuloa!
*******************

Toimistoaika ja päivystys kuukauden ensimmäisenä arkikeskiviikkona kello 17.00-18.00.

*******************
TEOLLISUUSLIITTO

Liittokokous 2023

Keskusteluasiakirja 2023-2028

Äänestys ja vaalijärjestys

Ao. 307:n ehdokkaat vaalissa

Käsi pois mun taskusta

Valtakunnallinen ehdokasgalleria

Tutustu!

Katso Tapahtumia ja Uutisia

*******************
OIKEUSMINISTERIÖ

Eduskuntavaalit 2023

SAK.n ja Teollisuusliiton tavoitteet

Kikykello tikittää

Käsi pois mun taskusta

Äänestysaktiivisuus-vaalikampanja

VAALISTAJA

Katso Tapahtumia ja Uutisia

*******************
ELÄKKEELLE JÄÄMINEN ILMOITETTAVA JÄSENREKISTERIIN!
LIITON KRISTALLIPALLO KATEISSA!

Edelleen eläkkeelle jäädessä jää monelta ilmoitus tekemättä liittoon.
Eläkkeelle jäämisestä tulee ilmoittaa liittoon lähettämällä eläkepäätös (kopio) jäsenrekisteriin

Katso sisältösivu Huolehdi jäsenyydestäsi
*******************
-eAsiointi-

VARMISTA, ETTÄ OMAT TIETOSI JÄSENREKISTERISSÄ OVAT OIKEIN.

TIETOJEN OIKEELLISUUS ON TÄRKEÄ ETENKIN TYÖTAISTELUTILAN-
TEESSA.

ESIM. ILMAN TILITIETOASI, LIITTO EI VOI MAKSAA LAKKOAVUSTUSTA. KRISTALLIPALLO PUUTTUU!

Katso sisältösivu Teollisuusliiton linkkejä sekä Huolehdi jäsenyydestäsi

*******************
JÄSENMAKSU-VAPAUTUSTA ANOTAAN AINA JÄLKIKÄTEEN JA VÄHINTÄÄN PUOLIVUOSITTAIN.

Mikäli jäsen on ollut sellaisella vapaalla, josta
työnantaja ei maksa palkkaa, on anottava jäsenmaksuvapautusta.

TOIVOTTAVASTI LIITTO SAA KRISTALLIPALLON, NIIN EI TARVITSE VAIVAUTUA ILMOITTELEMAAN!

Katso TOIMINTAOHJEET sisältösivulta
Huolehdi jäsenyydestäsi.
Sivulla linkki liittoon!

*******************


Yhteystiedot

Teollisuusliiton Seinäjoen ammattiosasto ry 307

Matti Visannin kuja 10 L 3
60100 SEINÄJOKI

Puh. +358504449122
päivystys- ja toimistoaikaan

Toimistoaika ja päivystys kuukauden ensimmäisenä arkikeskiviikkona kello 17.00-18.00.

Katso myös sisältösivut Yhteystiedot ja Ota yhteyttä

Sähköposti: metalli.307(at)netikka.fi

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:118837 kpl

Hallitus ja Työjaosto

Hallitus

ANU LUHTANEN
puheenjohtaja ja kirjeenvaihtaja
Puh. 050 562 6426                                    

ERIK KALLIO
jäsenhoitaja, toimistonhoitaja, ATK-vastaava,
varapuheenjohtaja
Puh. 050 527 8307

HANNU HEINONEN
sihteeri    

KAARLE TALVITIE
taloudenhoitaja ja kirjanpitäjä

TERO LUOKKAKALLIO

JANNE SEPPÄLÄ

TIMO TUOMISTO

KARI JÄRVIÖ

Hallituksen varajäsenet

VEIKKO NIEMELÄ
opintosihteeri ja tiedottaja             

ANTTI PETÄJÄMÄKI

MARKO HONKANIEMI    

SAMI LEHTINEN    

JUKKA VÄISÄNEN

TIMO MARJANEN

NIKO MÄKI-TEPPO

ARTO HAAPALA


                 

Hallituksen kuukausikokouksiin kutsutaan sähköpostiviestillä varsinaiset- ja varajäsenet. Varajäsenet ovat yleisvarajäseniä. Lisäksi kokouksista ilmoitetaan osaston kotisivuilla. Työpaikkojen luottamushenkilöitä kutsutaan kokoukseen lähettämällä heille sähköpostiviesti ajoittain. Toivotaan luottamushenkilöiden sekä jäsenistön osallistuvan kokouksiin aktiivisesti.

  • Hallituksen tehtävänä on toimeenpanna syyskokouksessa vahvistettu toimintasuunnitelma.
  • Huolehtia, että ammattiosaston taloutta hoidetaan sääntöjen, lakien ja päätösten mukaisesti.
  • Valvoa, että ammattiosaston omaisuutta hoidetaan luotettavalla tavalla ja ammattiosastolle edullisesti.
  • Hallituksen jäsenet ovat yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta vastuussa ammattiosaston tilien, hallinnon ja omaisuuden hoidosta.
  • Hallitus vastaa liittoon toimitettavista yhdistysrekisteriin tehtävistä muutoksista.
  • Hallitus allekirjoittaa ammattiosaston tilinpäätöksen ennen sen jättämistä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi.
  • Hallitus valmistelee yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa jäsenkokouksissa valmisteltavat asiat etukäteen.

Työjaosto

Työjaostoon kuuluu ammattiosaston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, jäsenasiainhoitaja, taloudenhoitaja ja opintosihteeri.

Jaosto hoitaa kiireelliset asiat hallituksen kokousten välillä ja valmistelee ammattiosaston kokouksissa käsiteltäviä asioita. Lisäksi se hoitaa käytännön asioita.

Jaoston kokousten muistiot tarkastetaan hallituksen kuukausikokouksessa ja esitetään kokouksen hyväksyttäväksi. Hallituksen kokous muuttaa tarvittaessa työjaoston päätöksiä.