Hallitus ja Työjaosto

Hallitus 2024

-ANU LUHTANEN
puheenjohtaja, jäsenhuoltaja, kirjeenvaihtaja
puh. 050 562 6426                                    

-JANNE SEPPÄLÄ
sihteeri    

-TERO LUOKKAKALLIO
varasihteeri

-KARI JÄRVIÖ
varapuheenjohtaja

-TIMO TUOMISTO

Hallituksen varajäsenet         

-MARKO HONKANIEMI    

-JUKKA VÄISÄNEN

-TIMO MARJANEN

-NIKO MÄKI-TEPPO

-JUHA RAJALA


Muut toimihenkilöt

-KAARLE TALVITIE
taloudenhoitaja ja kirjanpitäjä
puh. 050 327 3653 

-VEIKKO NIEMELÄ
opintosihteeri ja tiedottaja  

           

Hallituksen kuukausikokouksiin kutsutaan sähköpostiviestillä varsinaiset- ja varajäsenet. Varajäsenet ovat yleisvarajäseniä. Lisäksi kokouksista ilmoitetaan osaston kotisivuilla. Työpaikkojen luottamushenkilöitä kutsutaan kokoukseen lähettämällä heille sähköpostiviesti ajoittain. Toivotaan luottamushenkilöiden sekä jäsenistön osallistuvan kokouksiin aktiivisesti.

  • Hallituksen tehtävänä on toimeenpanna syyskokouksessa vahvistettu toimintasuunnitelma.
  • Huolehtia, että ammattiosaston taloutta hoidetaan sääntöjen, lakien ja päätösten mukaisesti.
  • Valvoa, että ammattiosaston omaisuutta hoidetaan luotettavalla tavalla ja ammattiosastolle edullisesti.
  • Hallituksen jäsenet ovat yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta vastuussa ammattiosaston tilien, hallinnon ja omaisuuden hoidosta.
  • Hallitus vastaa liittoon toimitettavista yhdistysrekisteriin tehtävistä muutoksista.
  • Hallitus allekirjoittaa ammattiosaston tilinpäätöksen ennen sen jättämistä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi.
  • Hallitus valmistelee yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa jäsenkokouksissa valmisteltavat asiat etukäteen.

Työjaosto

Työjaostoon kuuluu ammattiosaston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, jäsenhuoltaja, taloudenhoitaja ja opintosihteeri.

Jaosto hoitaa kiireelliset asiat hallituksen kokousten välillä ja valmistelee ammattiosaston kokouksissa käsiteltäviä asioita. Lisäksi se hoitaa käytännön asioita.

Jaoston kokousten muistiot tarkastetaan hallituksen kuukausikokouksessa ja esitetään kokouksen hyväksyttäväksi. Hallituksen kokous muuttaa tarvittaessa työjaoston päätöksiä.