TYÖSUOJELU JA TYÖYMPÄRISTÖ

HITSARI.jpg

TYÖSUOJELUVALTUUTETUN ABC-OPAS

Asiallinen käytös sallittu

Vakava työtapaturma ja ammattitauti

Epäsäännöllinen työaika ja vuorotyö

Kemikaalien varoitusmerkit (animaatiot You Tube)

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu ja yhteystiedot-
Länsi-Suomi

Työsuojeluhallinnon etusivu

Teknologiateollisuus
turvallinentyopaikka.fi.

KAMAT-tietokortit

KAMAT Kemiallinen Altistuminen Metalli- ja Autoalan Työtehtävissä.

https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoymparisto/kamat-tietokortit


Työkaari pidentää työuria

Työkaari kantaa -hanke on teknologiateollisuuden työnantaja-
ja työntekijäliittojen yhteishanke, jonka tavoitteena on
työhyvinvoinnin paraneminen koko työkaaren aikana ja
sitä kautta työurien eheytyminen ja piteneminen.

http://tyokaari.fi/


Teollisuusliitto/Työsuojelu

Työnantajan velvollisuudet ja Työntekijän oikeudet ja vastuut

https://www.teollisuusliitto.fi/tyoelama/tyosuhteen-abc/tyosuojelu/

90 PÄIVÄN SÄÄNTÖ

https://www.sak.fi/tyoelama/hyvinvoiva-tyontekija/sairastuminen/yhdeksankymmenen-paivan-saanto
-

Ilmansuodatuksen puutteista hengitystieoireita konepajoissa

-
TYÖTURVALLISUUSLAKI

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

TYÖTURVALLISUUS

Työturvallisuuden edistäminen lähtee hyvästä suunnittelusta,
jossa ihmisen toiminta suhteessa työympäristöön on otettu
huomioon joustavasti.
Työturvallisuutta edistetään kehittämällä työympäristöä
ja ymmärtämällä sekä ohjailemalla ihmisen käyttäytymistä.

https://www.ttl.fi/tyoymparisto/tyoturvallisuus/

PAREMPI TYÖ
Kun henkilöstö voi hyvin, sujuu työkin tehokkaasti.

https://ttk.fi/

SILMÄTAPATURMAT JA NIIDEN EHKÄISY

https://www.teollisuusliitto.fi/wp-content/uploads/2017/12/Silm%C3%A4tapaturmat-
ja-niiden-est%C3%A4minen.pdf

HYVÄN TYÖN MITTARI

autorempanjalkeen.jpg