Tapahtumia ja Uutisia lyhyesti

Kotisivut avattu 13.3.2013

*******************
Päivitetty Tapahtumia ja Uutisia lyhyesti 2.3.

Päivitetty sisältösivu Tapahtumia ja Uutisia 20.3.

*******************
Ammattiosaston hallituksen

KUUKAUSIKOKOUS

keskiviikkona 5.4.2023
kello 18.00.

Tervetuloa!

*******************
Ao. 307:n ehdokkaat liittokokousedustajaksi sisältösivulla Tapahtumia ja Uutisia
*******************
KEVÄTKOKOUS 21.4.2023
klo 18.00 osaston toimistolla.
Tervetuloa!
*******************

Toimistoaika ja päivystys kuukauden ensimmäisenä arkikeskiviikkona kello 17.00-18.00.

*******************
TEOLLISUUSLIITTO

Liittokokous 2023

Keskusteluasiakirja 2023-2028

Äänestys ja vaalijärjestys

Ao. 307:n ehdokkaat vaalissa

Käsi pois mun taskusta

Valtakunnallinen ehdokasgalleria

Tutustu!

Katso Tapahtumia ja Uutisia

*******************
OIKEUSMINISTERIÖ

Eduskuntavaalit 2023

SAK.n ja Teollisuusliiton tavoitteet

Kikykello tikittää

Käsi pois mun taskusta

Äänestysaktiivisuus-vaalikampanja

VAALISTAJA

Katso Tapahtumia ja Uutisia

*******************
ELÄKKEELLE JÄÄMINEN ILMOITETTAVA JÄSENREKISTERIIN!
LIITON KRISTALLIPALLO KATEISSA!

Edelleen eläkkeelle jäädessä jää monelta ilmoitus tekemättä liittoon.
Eläkkeelle jäämisestä tulee ilmoittaa liittoon lähettämällä eläkepäätös (kopio) jäsenrekisteriin

Katso sisältösivu Huolehdi jäsenyydestäsi
*******************
-eAsiointi-

VARMISTA, ETTÄ OMAT TIETOSI JÄSENREKISTERISSÄ OVAT OIKEIN.

TIETOJEN OIKEELLISUUS ON TÄRKEÄ ETENKIN TYÖTAISTELUTILAN-
TEESSA.

ESIM. ILMAN TILITIETOASI, LIITTO EI VOI MAKSAA LAKKOAVUSTUSTA. KRISTALLIPALLO PUUTTUU!

Katso sisältösivu Teollisuusliiton linkkejä sekä Huolehdi jäsenyydestäsi

*******************
JÄSENMAKSU-VAPAUTUSTA ANOTAAN AINA JÄLKIKÄTEEN JA VÄHINTÄÄN PUOLIVUOSITTAIN.

Mikäli jäsen on ollut sellaisella vapaalla, josta
työnantaja ei maksa palkkaa, on anottava jäsenmaksuvapautusta.

TOIVOTTAVASTI LIITTO SAA KRISTALLIPALLON, NIIN EI TARVITSE VAIVAUTUA ILMOITTELEMAAN!

Katso TOIMINTAOHJEET sisältösivulta
Huolehdi jäsenyydestäsi.
Sivulla linkki liittoon!

*******************


Yhteystiedot

Teollisuusliiton Seinäjoen ammattiosasto ry 307

Matti Visannin kuja 10 L 3
60100 SEINÄJOKI

Puh. +358504449122
päivystys- ja toimistoaikaan

Toimistoaika ja päivystys kuukauden ensimmäisenä arkikeskiviikkona kello 17.00-18.00.

Katso myös sisältösivut Yhteystiedot ja Ota yhteyttä

Sähköposti: metalli.307(at)netikka.fi

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:118812 kpl

TYÖSUOJELU JA TYÖYMPÄRISTÖ

HITSARI.jpg

TYÖSUOJELUVALTUUTETUN ABC-OPAS

Asiallinen käytös sallittu

Vakava työtapaturma ja ammattitauti

Epäsäännöllinen työaika ja vuorotyö

Kemikaalien varoitusmerkit (animaatiot You Tube)

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu ja yhteystiedot-
Länsi-Suomi

Työsuojeluhallinnon etusivu

Teknologiateollisuus
turvallinentyopaikka.fi.

KAMAT-tietokortit

KAMAT Kemiallinen Altistuminen Metalli- ja Autoalan Työtehtävissä.

https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoymparisto/kamat-tietokortit


Työkaari pidentää työuria

Työkaari kantaa -hanke on teknologiateollisuuden työnantaja-
ja työntekijäliittojen yhteishanke, jonka tavoitteena on
työhyvinvoinnin paraneminen koko työkaaren aikana ja
sitä kautta työurien eheytyminen ja piteneminen.

http://tyokaari.fi/


Teollisuusliitto/Työsuojelu

Työnantajan velvollisuudet ja Työntekijän oikeudet ja vastuut

https://www.teollisuusliitto.fi/tyoelama/tyosuhteen-abc/tyosuojelu/

90 PÄIVÄN SÄÄNTÖ

https://www.sak.fi/tyoelama/hyvinvoiva-tyontekija/sairastuminen/yhdeksankymmenen-paivan-saanto
-

Ilmansuodatuksen puutteista hengitystieoireita konepajoissa

-
TYÖTURVALLISUUSLAKI

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

TYÖTURVALLISUUS

Työturvallisuuden edistäminen lähtee hyvästä suunnittelusta,
jossa ihmisen toiminta suhteessa työympäristöön on otettu
huomioon joustavasti.
Työturvallisuutta edistetään kehittämällä työympäristöä
ja ymmärtämällä sekä ohjailemalla ihmisen käyttäytymistä.

https://www.ttl.fi/tyoymparisto/tyoturvallisuus/

PAREMPI TYÖ
Kun henkilöstö voi hyvin, sujuu työkin tehokkaasti.

https://ttk.fi/

SILMÄTAPATURMAT JA NIIDEN EHKÄISY

https://www.teollisuusliitto.fi/wp-content/uploads/2017/12/Silm%C3%A4tapaturmat-
ja-niiden-est%C3%A4minen.pdf

HYVÄN TYÖN MITTARI

autorempanjalkeen.jpg

un henkilöstö voi hyvin, sujuu työkin tehokkaasti.