Tapahtumia ja Uutisia lyhyesti

Kotisivut avattu 13.3.2013
Kotisivut on tehty käyttäen Firefox-selainta. Mikäli sikäli ongelmia ilmenee muilla selaimilla, siirry Firefoxiin.

*******************
Päivitetty Tapahtumia ja Uutisia lyhyesti 15.11.

Päivitetty sisältösivu Tapahtumia ja Uutisia 25.11.

*******************

TYÖSUOJELUVAALIT 1.11.-31.12.2021

*******************
HALLITUKSEN
KUUKAUSIKOKOUS

keskiviikkona
1.12.2021 klo 18.00 osaston toimistolla
Matti Visannin kuja 10, Seinäjoki
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!

*******************
HUOMIO, HUOMIO!
Teollisuusliiton jäsenristeily siirtyy vuodelle 2022!

Katso sisältösivu Tapahtumia ja Uutisia ja klikkaa kuvaa

*******************
LUOTTAMUSMIESVAALIT JA TYÖSUOJELUVAALIT

Kaavakkeissa, joilla ilmoitetaan pääluottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun ja muiden luottamushenkilöiden valinnoista on kohta "Ammattiosaston nimenkirjoittajan allekirjoitus" Se tarkoittaa sitä, että kaavake on toimitettava osaston nimenkirjoittajien allekirjoitettavaksi osaston toimistolle ennen sen lähettämistä aluetoimistoon. Kaavakkeesta on myös jäätävä kopio ammattiosastolle kokouskäsittelyä ja arkistointia varten. Näin toimien taataan luottamushenkilöiden valinnan laillisuus tilanteissa, joissa se voidaan kyseenalaistaa.
*******************
ELÄKKEELLE JÄÄMINEN ILMOITETTAVA JÄSENREKISTERIIN!
LIITON KRISTALLIPALLO KATEISSA!

Edelleen eläkkeelle jäädessä jää monelta ilmoitus tekemättä liittoon.
Eläkkeelle jäämisestä tulee ilmoittaa liittoon lähettämällä eläkepäätös (kopio) jäsenrekisteriin

Katso sisältösivu Huolehdi jäsenyydestäsi
*******************
-eAsiointi-

VARMISTA, ETTÄ OMAT TIETOSI JÄSENREKISTERISSÄ OVAT OIKEIN.

TIETOJEN OIKEELLISUUS ON TÄRKEÄ ETENKIN TYÖTAISTELUTILAN-
TEESSA.

ESIM. ILMAN TILITIETOASI, LIITTO EI VOI MAKSAA LAKKOAVUSTUSTA. KRISTALLIPALLO PUUTTUU!

Katso sisältösivu Teollisuusliiton linkkejä sekä Huolehdi jäsenyydestäsi

*******************
JÄSENMAKSU-VAPAUTUSTA ANOTAAN AINA JÄLKIKÄTEEN JA VÄHINTÄÄN PUOLIVUOSITTAIN.

Mikäli jäsen on ollut sellaisella vapaalla, josta
työnantaja ei maksa palkkaa, on anottava jäsenmaksuvapautusta.

TOIVOTTAVASTI LIITTO SAA KRISTALLIPALLON, NIIN EI TARVITSE VAIVAUTUA ILMOITTELEMAAN!

Katso TOIMINTAOHJEET sisältösivulta
Huolehdi jäsenyydestäsi.
Sivulla linkki liittoon!

*******************


Yhteystiedot

Teollisuusliiton Seinäjoen ammattiosasto ry 307

Matti Visannin kuja 10 L 3
60100 SEINÄJOKI

Puh. +358504449122
-toimistoaikaan

Toimistoaika keskiviikkoisin kello 17.00-18.00
Kesä-, heinä- ja elokuussa ainoastaan kuukauden ensimmäisenä arkikeskiviikkona
klo 17.00-18.00.

Katso myös sisältösivut Yhteystiedot ja Ota yhteyttä

Sähköposti: metalli.307(at)netikka.fi

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:90949 kpl

TYÖSUOJELU JA TYÖYMPÄRISTÖ

HITSARI.jpg

TYÖSUOJELUVALTUUTETUN ABC-OPAS

Asiallinen käytös sallittu

Vakava työtapaturma ja ammattitauti

Epäsäännölliset työajat terveysriski

Kemikaalien varoitusmerkit (animaatiot You Tube)

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu ja yhteystiedot-
Länsi-Suomi

Teknologiateollisuuden keskeisiä
työsuojelumääräyksiä  ja -ohjeita löytyy
osoitteesta
turvallinentyopaikka.fi.


KAMAT-tietokortit

KAMAT-tietokortteihin on koottu tietoa kussakin ammatissa tai
työtehtävässä yleisimmin esiintyvistä kemikaaleista, altistumisen
suuruusluokasta, altistumiseen vaikuttavista tekijöistä, altistumiseen
liittyvistä terveysriskeistä ja ammatissa mahdollisesti esiintyvistä
työperäisistä sairauksista.

https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/
kemikaaliturvallisuus/kamat-kortit/

tyoelamapeli-300x200_385b.png

TYÖKAARI KANTAA-HANKE

Työkaari pidentää työuria

Työkaari kantaa -hanke on teknologiateollisuuden työnantaja-
ja työntekijäliittojen yhteishanke, jonka tavoitteena on
työhyvinvoinnin paraneminen koko työkaaren aikana ja
sitä kautta työurien eheytyminen ja piteneminen.

http://tyokaari.fi/


TYÖYMPÄRISTÖN HYVÄKSI

https://www.teollisuusliitto.fi/tyoelama/tyosuojelu/

90 PÄIVÄN SÄÄNTÖ

https://www.sak.fi/tyoelama/hyvinvoiva-tyontekija/sairastuminen/yhdeksankymmenen-paivan-saanto

METALLINTYÖSTÖN KOHDEPOISTOILMAN
HALLINTA

Ilmansuodatuksen puutteista hengitystieoireita konepajoissa

TYÖTURVALLISUUSLAKI

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

TYÖTURVALLISUUS

Työturvallisuuden edistäminen lähtee hyvästä suunnittelusta,
jossa ihmisen toiminta suhteessa työympäristöön on otettu
huomioon joustavasti.
Työturvallisuutta edistetään kehittämällä työympäristöä
ja ymmärtämällä sekä ohjailemalla ihmisen käyttäytymistä.

https://www.ttl.fi/tyoymparisto/tyoturvallisuus/

PAREMPI TYÖ
Kun henkilöstö voi hyvin, sujuu työkin tehokkaasti.

https://ttk.fi/

SILMÄTAPATURMAT JA NIIDEN EHKÄISY

https://www.teollisuusliitto.fi/wp-content/uploads/2017/12/Silm%C3%A4tapaturmat-
ja-niiden-est%C3%A4minen.pdf

HYVÄN TYÖN MITTARI

autorempanjalkeen.jpg

un henkilöstö voi hyvin, sujuu työkin tehokkaasti.