TYÖSUOJELU JA TYÖYMPÄRISTÖ

HITSARI.jpg

Työsuojelu työpaikalla 

Turvallisten ja terveellisten työolojen perustana on työpaikkojen oma-aloitteinen työsuojelutoiminta. 

Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että työympäristö ja työolosuhteet ovat turvalliset. Myös suojainten ja apuvälineiden hankkiminen, työhön perehdyttäminen, työterveyshuollon järjestäminen ja varhainen epäkohtiin puuttuminen kuuluvat työnantajalle. 

Työntekijöillä on velvollisuus huolehtia oman ja työtoverien turvallisuuden varmistamisesta, noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä, käyttää suojaimia ja apuvälineitä, ilmoittaa vioista ja puutteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle sekä käyttäytyä asiallisesti muita kohtaan. 

Viranomaisena työsuojeluhallinto huolehtii työolojen vähimmäisvaatimuksista ja niiden noudattamisesta. Viranomaisella on erilaisia hankkeita työelämän kehittämiseksi sekä eri toimialoille painottuvia teematarkastuksia.

Teollisuusliitto kouluttaa työsuojeluhenkilöitä muun muassa Murikka-opistossa. Lisätietoja koulutuksesta saat koulutusyksiköstä, työympäristöyksiköstä tai Murikka-opistosta. Liitto järjestää myös ammattiosastoille työsuojelukoulutusta. 

TYÖSUOJELUVALTUUTETUN ABC-OPAS

Asiallinen kohtelu sallittu

Vakava työtapaturma ja ammattitauti

Epäsäännöllinen työaika ja vuorotyö

Kemikaalien varoitusmerkit (animaatiot You Tube)

-

Työsuojeluhallinnon etusivu

-

KAMAT-tietokortit
KAMAT Kemiallinen Altistuminen Metalli- ja Autoalan Työtehtävissä.

-
Työkaari pidentää työuria

Työkaari kantaa -hanke on teknologiateollisuuden työnantaja-
ja työntekijäliittojen yhteishanke, jonka tavoitteena on
työhyvinvoinnin paraneminen koko työkaaren aikana ja
sitä kautta työurien eheytyminen ja piteneminen.

http://tyokaari.fi/

-

Teollisuusliitto/Työsuojelu

Työnantajan velvollisuudet ja Työntekijän oikeudet ja vastuut

https://www.teollisuusliitto.fi/tyoelama/tyosuhteen-abc/tyosuojelu/

-

90 PÄIVÄN SÄÄNTÖ

https://www.sak.fi/tyoelama/hyvinvoiva-tyontekija/sairastuminen/yhdeksankymmenen-paivan-saanto
-

Ilmansuodatuksen puutteista hengitystieoireita konepajoissa

-
TYÖTURVALLISUUSLAKI

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

-

PARASTA TURVALLISUUTTA YHTEISTYÖLLÄ

Kun henkilöstö voi hyvin, sujuu työkin tehokkaasti.

https://ttk.fi/

-

PITKITTYNYT TYÖKYVYTTÖMYYS JA TOIMEENTULO

-

HYVÄN TYÖN MITTARI

autorempanjalkeen.jpg