Ammattiosaston tarkoitus

TEOLLISUUSLIITTO

Ammattiosaston säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Teollisuusliiton Seinäjoen ammattiosasto ry ja sitä nimitetään näissä säännöissä ammattiosastoksi.
Ammattiosaston kotipaikka on Seinäjoki.

2 § Ammattiosaston tarkoitus
Ammattiosaston tarkoitus on koota järjestämis- ja sopimusalojensa palkansaajat ja
opiskelijat yhteen edunvalvontajärjestöksi.
Jäsenistön yhteistoiminnan avulla ammattiosasto

parantaa ja puolustaa työ- ja palkkaehtoja, taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia
etuja sekä toimii palkansaajien yhteiskunnallisen aseman, oikeudenmukaisuuden,
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Ammattiosasto on Teollisuusliitto ry:n jäsen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ammattiosasto:

1. Tekee yhdessä liiton ja muiden ammattiosastojen kanssa järjestämis- ja jäsenhankintatyötä vahvistaakseen liitto-organisaatiota paikallisesti ja valtakunnallisesti sekä saadakseen jäsenistön osallistumaan aktiivisesti ammatilliseen ja yhteiskunnalliseen edunvalvontaan;

2. Valvoo ja seuraa, että työpaikalla noudatetaan Teollisuusliitto ry:n solmimien työehtosopimuksien ehtoja sekä työsuhteita ja työolosuhteita sääteleviä sopimuksia ja säädöksiä. Ammattiosasto ei tee jäseniään koskevia työehtosopimuksia.

3. Valmistelee yhteistyössä liiton kanssa ehdotuksia voimassa olevien työehtosopimusten uudistamiseksi ja uusien sopimusten solmimiseksi.

4.
Valvoo ja seuraa liiton hallituksen ohjeiden mukaisesti, että Teollisuusliitto ry:n solmimien työehtosopimusten puitteissa paikallisesti tehtyjä jäsenistönsä työ- ja palkkaehtoja koskevia sopimuksia noudatetaan.

5. Edistää ja tukee työhuonekuntien perustamista ja toimintaa työpaikoilla osana ammattiosaston toimintaa.

6. Edistää ja tukee luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen sekä muiden luottamustehtävissä toimivien toimintaa.

7. Edistää jäsenten osallistumista koulutuksiin ja harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Järjestää kokouksia ja tilaisuuksia sekä ohjaa jäseniä yhteiskunnallliseen toimintaan.

8. Voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi ammattiosasto voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Ammattiosasto voi harjoittaa elinkeinotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

9. Toimii ammattiosaston tavoitteita, tarkoitusta ja toimintaperiaatteita tukevien yhteistyökumppanien kanssa sekä voi tukea niiden toimintaa taloudellisesti.