Tapahtumia ja Uutisia lyhyesti

Kotisivut avattu 13.3.2013

*******************
Päivitetty Tapahtumia ja Uutisia lyhyesti 12.11.

Päivitetty sisältösivu Tapahtumia ja Uutisia 25.11.

*******************
Ammattiosaston hallituksen

KUUKAUSIKOKOUS

keskiviikkona 7.12.2022
kello 18.00.

Tervetuloa!

*******************
LUOTTAMUSMIESVAALIT TYÖPAIKOILLA!
1.11.-31.12.2022

Katso sisältösivu Tapahtumia ja Uutisia

*******************
LIITTOKOKOUS 2023
Katso sisältösivu Tapahtumia ja Uutisia
*******************
Toimistoaika ja päivystys kuukauden ensimmäisenä arkikeskiviikkona kello 17.00-18.00.

*******************
LUOTTAMUSMIESVAALIT JA TYÖSUOJELUVAALIT

Kaavakkeissa, joilla ilmoitetaan pääluottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun ja muiden luottamushenkilöiden valinnoista on kohta "Ammattiosaston nimenkirjoittajan allekirjoitus" Se tarkoittaa sitä, että kaavake on toimitettava osaston nimenkirjoittajien allekirjoitettavaksi osaston toimistolle ennen sen lähettämistä aluetoimistoon. Kaavakkeesta on myös jäätävä kopio ammattiosastolle kokouskäsittelyä ja arkistointia varten. Näin toimien taataan luottamushenkilöiden valinnan laillisuus tilanteissa, joissa se voidaan kyseenalaistaa.
*******************
ELÄKKEELLE JÄÄMINEN ILMOITETTAVA JÄSENREKISTERIIN!
LIITON KRISTALLIPALLO KATEISSA!

Edelleen eläkkeelle jäädessä jää monelta ilmoitus tekemättä liittoon.
Eläkkeelle jäämisestä tulee ilmoittaa liittoon lähettämällä eläkepäätös (kopio) jäsenrekisteriin

Katso sisältösivu Huolehdi jäsenyydestäsi
*******************
-eAsiointi-

VARMISTA, ETTÄ OMAT TIETOSI JÄSENREKISTERISSÄ OVAT OIKEIN.

TIETOJEN OIKEELLISUUS ON TÄRKEÄ ETENKIN TYÖTAISTELUTILAN-
TEESSA.

ESIM. ILMAN TILITIETOASI, LIITTO EI VOI MAKSAA LAKKOAVUSTUSTA. KRISTALLIPALLO PUUTTUU!

Katso sisältösivu Teollisuusliiton linkkejä sekä Huolehdi jäsenyydestäsi

*******************
JÄSENMAKSU-VAPAUTUSTA ANOTAAN AINA JÄLKIKÄTEEN JA VÄHINTÄÄN PUOLIVUOSITTAIN.

Mikäli jäsen on ollut sellaisella vapaalla, josta
työnantaja ei maksa palkkaa, on anottava jäsenmaksuvapautusta.

TOIVOTTAVASTI LIITTO SAA KRISTALLIPALLON, NIIN EI TARVITSE VAIVAUTUA ILMOITTELEMAAN!

Katso TOIMINTAOHJEET sisältösivulta
Huolehdi jäsenyydestäsi.
Sivulla linkki liittoon!

*******************


Yhteystiedot

Teollisuusliiton Seinäjoen ammattiosasto ry 307

Matti Visannin kuja 10 L 3
60100 SEINÄJOKI

Puh. +358504449122
päivystys- ja toimistoaikaan

Toimistoaika ja päivystys kuukauden ensimmäisenä arkikeskiviikkona kello 17.00-18.00.

Katso myös sisältösivut Yhteystiedot ja Ota yhteyttä

Sähköposti: metalli.307(at)netikka.fi

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:109982 kpl

Koulutus

Teollisuusliiton Murikka-opisto-
työelämän kansanopisto  

Järjestämme vankalla ammattitaidolla luottamusmies-
ja työsuojelukursseja, yleissivistäviä koulutuksia
sekä työelämän valmiuksia kehittäviä kursseja
ja paljon muuta.

http://www.murikka-opisto.fi/etusivu

https://www.teollisuusliitto.fi/osallistu/kouluttaudu/

Tervetuloa Murikkaan-video

Opinto-opas 2022

KURSSIT 2022

Murikan kurssit/ilmoittautuminen sähköisesti

Kurssihakemus pdf


huppari.jpgmurikkafb.jpg

*******************************************

AMMATTIOSASTO 307 KOULUTUS

Ammattiosaston koulutus keskittyy edunvalvontatehtävissä
työpaikoilla toimivien kouluttamiseen ja
koulutukseen hakeutumiseen.
Lisäksi kannustamme ja tuemme
osaston toimihenkilöitä ja hallituksen jäseniä koulutuksen
kautta kehittämään tietotaitoaan.

Ammattiosasto pyrkii lisäämään luottamushenkilöiden
edunvalvonnallista koulutustasoa, jota he tarvitsevat
vaativassa tehtävässään työpaikoilla.

Järjestetään 1-2 osastokurssia vuodessa.
Tarvittaessa osastolla on valmiudet järjestää kursseja
huomattavasti useamminkin. Osallistumisaktiivisuus
ratkaisee tarjonnan.

Osasto järjestää tehtävissä tarvittavaa koulutusta siten,
että ajankohtaiset ja paikalliset tarpeet tulevat huomioiduksi.
Aloitteita työpaikoilta kaivataan.

Tiedotuksella pyritään koulutukseen osallistumista
aktivoimaan.

Osaston maksamien erilaisten tukien ja palkkioiden
toivotaan kannustavan ja helpottavan tapahtumiin
ja tehtäviin osallistumista.
                                                                  
Ammattiosaston hallituksessa toimivien ja osaston
toimihenkilöiden järjestöllistä osaamista pyritään
kehittämään niin, että he pystyisivät toimimaan
tehtävässään sääntöjen, lakien ja tehtyjen
päätösten mukaisesti.

Osaston päivystystoiminnasta vastaavia ohjataan
koulutukseen ja järjestetään kursseja toiveiden ja
tarpeen mukaan.

Tiedotetaan eri tavoin luottamushenkilöille Murikan
koulutuksesta vuosittain.
Luottamustehtävissä toimivat tarvitsevat yhä enemmän
tietoa ja taitoa tehtävänsä onnistuneeseen hoitoon.

Järjestötehtäväkurssit antavat uusia eväitä ja ideoita
puheenjohtajille, sihteereille, taloudenhoitajille,
tiedotusvastaaville, opintosihteereille, nuorisovastaaville,
jaostojen ja hallituksen jäsenille, sekä muille itsensä
kehittämisestä kiinnostuneille ammattiosaston jäsenille.
                                                                

Mikäli aikoo hakea ammattiosastolta tukea, niin on
ehdottomasti lähetettävä kurssihakemuksen kopio
ammattiosastolle tiedoksi.
Alkuperäinen kappale on lähetettävä liiton
koulutusosastolle ohjeen mukaan.
Kurssituki, matkakorvaus ja ansionmenetyskorvaus
haetaan osaston matkalasku-kaavakkeella. Kurssituki ja
ansionmenetyskorvaus maksetaan ainoastaan siinä
tapauksessa, että et saa palkkaa tai korvausta muualta.
Mukaan liitetään tositteet esim. Murikan opinto-kirja,
matkalaskukaavakkeen kopiot ja matkalippukopiot.
Tilastoinnin takia on hyvä lähettää kopio
kurssihakemuksesta ammattiosastolle, vaikka et
haluakkaan osaston matkakorvauksia
esim. Murikan kurssilta.

Osaston matkakorvaus on verohallinnon vuosittain määrittelemä.
Siitä vähennetään Murikan
tositteiden mukaan maksamat kulukorvaukset.

ENSIMMÄINEN EHTO ON KAIKILLE, JOTKA HAKEVAT
OSASTON TUKEA LUOTTAMUSHENKILÖNÄ, ETTÄ
VALINNOISTA LUOTTAMUSTEHTÄVÄÄN ON PAPERISET
DOKUMENTIT OLEMASSA ALLEKIRJOITETTUINA ALUETOIMISTOSSA
JA AO. 307:N TOIMISTOLLA ARKISTOITUNA JA
TODENNETTAVISSA. 
LISÄKSI OSASTON JÄSENYYS ON TODENNETTAVISSA eASIOINTI-JÄSENREKISTERIOHJELMASSA.


Bertolt Brechtin sanoin:
Opi perusasiat. Se ei riitä, mutta opi ne.

******************************

Oppimisen Ylistys                 

Opi perusasiat
Se ei riitä, mutta opi ne
Niille joiden aika on tullut
Se ei koskaan ole liian myöhäistä

Opi kaikki aakkoset
Se ei riitä, mutta opi ne
Älä anna sen harmittaa vaan ala jo
Sinun täytyy tietää kaikki
Sinun täytyy astua johtoon

Opi mies yömajassa
Opi mies vankilassa
Opi vaimo keittiössä
Opi kuusikymmenvuotias
Sinun täytyy astua johtoon

Mene kouluun koditon
Hanki tietoja vaikka palelet
Nälkäinen, tartu kirjaan
Se on hyvä ase
Sinun täytyy astua johtoon

Älä pelkää kysyä, toveri
Älä usko kuulopuheisiin, ota selvää
Mitä itse et tiedä, sitä et tiedä
Tarkista lasku
Sinun täytyy se maksaa
Laske sormesi joka erälle ja kysy
"Miksi tämä on näin?"
Sinun täytyy astua johtoon

Opi perusasiat
Niille, joiden aika on tullut
Se ei koskaan ole liian myöhäistä
Opi kaikki aakkoset
Se ei riitä mutta opi ne...

Agit Prop YouTube)

(Berthold Brecht)