Koulutus

Teollisuusliiton Murikka-opisto-
työelämän kansanopisto  

Järjestää vankalla ammattitaidolla luottamusmies-
ja työsuojelukursseja, yleissivistäviä koulutuksia
sekä työelämän valmiuksia kehittäviä kursseja
ja paljon muuta. Tutustu ja osallistu, niin ihastut.

http://www.murikka-opisto.fi/etusivu

https://www.teollisuusliitto.fi/osallistu/kouluttaudu/

Tervetuloa Murikkaan-video

Opinto-opas 2024

Kurssit 2024

Opinto-opas 2023

Kurssit 2023

Ilmoittaudu kirjautumalla Telmoon

Kurssihakemus pdf


huppari.jpgmurikkafb.jpg

*******************************************

AMMATTIOSASTO 307 KOULUTUS

Ammattiosaston koulutus keskittyy edunvalvontatehtävissä
työpaikoilla toimivien kouluttamiseen ja
koulutukseen hakeutumiseen.
Lisäksi kannustamme ja tuemme
osaston toimihenkilöitä ja hallituksen jäseniä koulutuksen
kautta kehittämään tietotaitoaan.

Ammattiosasto haluaa lisätä luottamushenkilöiden
edunvalvonnallista koulutustasoa, jota he tarvitsevat
vaativassa tehtävässään työpaikoilla.

Järjestetään 1-2 osastokurssia vuodessa.
Tarvittaessa osastolla on valmiudet järjestää kursseja
huomattavasti useamminkin. Osallistumisaktiivisuus
ratkaisee tarjonnan.

Osasto järjestää tehtävissä tarvittavaa koulutusta siten,
että ajankohtaiset ja paikalliset tarpeet tulevat huomioiduksi.
Aloitteita työpaikoilta kaivataan.

Tiedotuksella pyritään koulutukseen osallistumista
aktivoimaan.

Osaston maksamien erilaisten tukien ja palkkioiden
toivotaan kannustavan ja helpottavan tapahtumiin
ja tehtäviin osallistumista.
                                                                  
Ammattiosaston hallituksessa toimivien ja osaston
toimihenkilöiden järjestöllistä osaamista kannustetaan
kehittämään niin, että he pystyisivät toimimaan
tehtävässään sääntöjen, lakien ja tehtyjen
päätösten mukaisesti.

Osaston päivystystoiminnasta vastaavia ohjataan
koulutukseen ja järjestetään kursseja toiveiden ja
tarpeen mukaan.

Tiedotetaan luottamushenkilöille Murikan
koulutuksesta.
Luottamustehtävissä toimivat tarvitsevat yhä enemmän
tietoa ja taitoa tehtävänsä onnistuneeseen hoitoon.

Järjestötehtäväkurssit antavat uusia eväitä ja ideoita
puheenjohtajille, sihteereille, taloudenhoitajille, jäsenhuoltajille,
tiedotusvastaaville, opintosihteereille, nuorisovastaaville,
jaostojen ja hallituksen jäsenille, sekä muille itsensä
kehittämisestä kiinnostuneille ammattiosaston jäsenille.
                                                                

Mikäli aikoo hakea ammattiosastolta tukea, niin on
annettava ammattiosastolle tiedoksi koulutukseen osallistuminen.
Kurssituki, matkakorvaus ja ansionmenetyskorvaus
haetaan osaston matkalasku-kaavakkeella. Kurssituki ja
ansionmenetyskorvaus maksetaan ainoastaan siinä
tapauksessa, että et saa palkkaa tai korvausta muualta.
Mukaan liitetään tositteet kuluista ja korvauksista.

Osaston matkakorvaus on verohallinnon vuosittain määrittelemä.
Siitä vähennetään Murikan
tositteiden mukaan maksamat kulukorvaukset.

LUOTTAMUSHENKILÖT JOTKA HAKEVAT OSASTON TUKEA
KOULUTUKSEEN. VALINTA
LUOTTAMUSTEHTÄVÄÄN OSASTON
JÄSENENÄ
ON OLTAVA TODENNETTAVISSA JÄSENREKISTERISTÄ.
 

Bertolt Brechtin sanoin:
Opi perusasiat. Se ei riitä, mutta opi ne.

******************************

Oppimisen Ylistys                 

Opi perusasiat
Se ei riitä, mutta opi ne
Niille joiden aika on tullut
Se ei koskaan ole liian myöhäistä

Opi kaikki aakkoset
Se ei riitä, mutta opi ne
Älä anna sen harmittaa vaan ala jo
Sinun täytyy tietää kaikki
Sinun täytyy astua johtoon

Opi mies yömajassa
Opi mies vankilassa
Opi vaimo keittiössä
Opi kuusikymmenvuotias
Sinun täytyy astua johtoon

Mene kouluun koditon
Hanki tietoja vaikka palelet
Nälkäinen, tartu kirjaan
Se on hyvä ase
Sinun täytyy astua johtoon

Älä pelkää kysyä, toveri
Älä usko kuulopuheisiin, ota selvää
Mitä itse et tiedä, sitä et tiedä
Tarkista lasku
Sinun täytyy se maksaa
Laske sormesi joka erälle ja kysy
"Miksi tämä on näin?"
Sinun täytyy astua johtoon

Opi perusasiat
Niille, joiden aika on tullut
Se ei koskaan ole liian myöhäistä
Opi kaikki aakkoset
Se ei riitä mutta opi ne...

Agit Prop YouTube)

(Berthold Brecht)